BUSCAR TERRENY

El banc de terres és l'opció perfecta per a accedir a terrenys agrícoles disponibles. Amb el nostre buscador avançat podràs trobar bancs disponibles navegant a través del mapa o amb els filtres de busca. Podràs seleccionar els terrenys que mes s'adapten al que necessiten, tant per zona com per grandària, precio... etc.

Introdueix els termes de busca o navega a través del mapa

0

¿QUÈ ÉS UN BANC DE TERRES?

¿Què és un banc de terres?

Un banc de terres consisteix en un registre administratiu municipal format pels terrenys dels propietaris interessats a llogar-los o cedir-los, els quals s’ofereixen a les persones interessades a cultivar les terres.

Participació de l’Ajuntament en el banc de terres

Són els ajuntaments els que creen el banc de terres mitjançant l’aprovació oportuna del Reglament de funcionament. L’Ajuntament gestiona el registre administratiu del banc de terres i facilita el contacte entre els propietaris i les persones interessades a cultivar terres.

Acord lliure entre les parts (propietaris / interessats a cultivar)

L’acord entre propietaris i persones interessades a cultivar les terres és lliure, de manera que l’Ajuntament no participa en aquells aspectes relacionats amb la duració de l’acord, les condicions econòmiques, etc.

Aspectes mediambientals, socials i econòmics

El banc de terres pretén lluitar contra l’abandó dels terrenys rústics i les seues conseqüències agroambientals, com ara un major risc d’incendis, un major risc de degradació, un nombre més gran de plagues, la pèrdua de superfície agrària útil, etc.

Al mateix temps, el desenvolupament de cultius en terrenys abandonats pot generar unes noves oportunitats d’ocupació i afavorir millors condicions socioeconòmiques per a les persones interessades a cultivar les terres.

Més informació: • Ajuntament • Tel.: 963 882 525 (Punt d’informació provincial) • Correu electrònic: bancsdeterres@dival.es

Aspectes ambientals, econòmics i socials

Gràcies a esta iniciativa, s'obtenen grans avantatges mediambientals, esconómicas i socials.
El banc de terres significa un recurs en contra de l'abandó de les terres, i disminuïx el riesgode incendis, ja que els terrenys cultivats actuen com a tallafocs naturals.
Les terres cultivades milloren la qualitat del paisatge i reduïxen el risc de degradació ambiental.
Permet desenrotllar activitats econòmiques associades a l'agricultura.
Afavorix la creació d'oportunitats d'ocupació i treball.

COM FUNCIONA?

Plataforma informàtica de banc de terres

La plataforma informàtica del banc de terres permet la gestió de les parcel·les (alta, baixa, consulta) en els municipis on s’ha creat un banc de terres, i, a més, han sol·licitat a la Diputació de València l’autorització per a l’ús d’aquesta aplicació informàtica.

Alta de parcel·les

Els propietaris de terrenys rústics poden donar d’alta directament les parcel·les en les oficines de l’Ajuntament, o bé, realitzar una preinscripció d’alta de la parcel·la mitjançant la plataforma informàtica, i un requisit previ és estar registrat en la plataforma.

La preinscripció dels terrenys farà que s’envie una comunicació a l’Ajuntament corresponent, on el propietari haurà de presentar-se per a formalitzar l’aportació de la parcel·la al banc de terres.

Consulta de parcel·les disponibles

Qualsevol usuari registrat en la plataforma pot consultar les parcel·les disponibles i les seues característiques en el banc de terres. La plataforma informàtica permet determinar la ubicació de la parcel·la mitjançant diversos visors de mapes i fotografies aèries. A més a més, ofereix informació sobre les característiques bàsiques del terreny (extensió, estat del cultiu, sistema de reg, etc.). El fet d’haver-hi diferents filtres de cerca facilita la selecció de les parcel·les en les quals l’usuari tinga interés.

Baixa de parcel·les

Els propietaris poden donar de baixa les seues parcel·les en el banc de terres en el moment que ho desitgen i hauran de sol·licitar-ho mitjançant la plataforma o fer-ho directament a l’Ajuntament corresponent.

Sol·licitud d’informació sobre una parcel·la disponible

Les persones interessades en alguna parcel·la disponible poden sol·licitar la informació de contacte dels propietaris mitjançant la plataforma. L’Ajuntament corresponent gestionarà l’entrega de les dades bàsiques de contacte dels propietaris als interessats a cultivar les terres.

Més informació: • Ajuntament. • Tel.: 963 882 525 (Punt d’informació provincial) • Correu electrònic: bancsdeterres@dival.es

La consulta de los datos del registro de banco de tierras podrá ser solicitada por aquellas personas interesadas en el cultivo de parcelas y tendrá como única finalidad facilitar el contacto entre propietario y futuro cultivador.

El Ayuntamiento se abstendrá de intervenir, orientar o asesorar acerca de los negocios jurídicos que, en su caso, puedan llegar a celebrar los interesados que se hayan puesto en contacto a través del banco de tierras.

Las personas que soliciten el alta de parcelas en el registro de banco de tierras declararán bajo su exclusiva responsabilidad que son sus legítimos propietarios, eximiéndose el Ayuntamiento de cualquier responsabilidad de dicha declaración. Estas podrán solicitar el alta en el registro de entrada del Ayuntamiento, mediante el impreso normalizado que se adjunta a las presentes bases en el Anexo I.

Cualquier persona interesada podrá consultar el listado de parcelas que hayan sido dadas de alta en el banco de tierras. Dicho listado contendrá exclusivamente, los números de polígono, parcela y superficie, sin incluir en ningún caso datos de carácter personal.

AJUNTAMENTS

CASTIELFABIB
CATARROJA
GESTALGAR
LA POBLA DE VALLBONA
ADEMUZ
CHESTE
ONTINYENT
VALENCIA
PICASSENT
ALCASSER
La Yesa
LA YESA
Alcantir
CARRICOLA

REGISTRAR-SE

Plena els següents camps del formulari per a donar-te d'alta en la banc de terres

Si ja estàs registrat pots iniciar sessió açí